Aile Hukuku

Aile, içinde yaşamakta olduğumuz toplumun temelini oluşturmaktadır. Öyle ki toplum, aile olarak adlandırılan en küçük sosyal toplulukların bir araya gelmesiyle oluşur.

2Aralık 12, 2016Ocak 26, 2021

Bilişim Hukuku

Günümüz çağında hayatımızın önemli bir bölümü haline gelen internet teknolojisi sayesinde geniş bir alana nüfus eden bilişim hukuku; bilişim suçları, kişilik haklarının korunması, veri koruması, e-ticaret, sosyal medya, online itibar gibi birçok konu başlığını kapsayan bir hukuk alanıdır.

1Aralık 12, 2016Ocak 26, 2021

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ve aynı zamanda korunmasını amaçlayan hukuk dallarından biridir.

1Aralık 12, 2016Ocak 26, 2021

Fikri Mülkiyet Hukuku

Bir eserin meydana getirilmesiyle birlikte kendiliğinden doğan telif hakları, kültür ve sanatın en önemli yapı taşlarından biridir. Eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçılar, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar telif haklarının muhatabı olan kişilerdir. Bu kişilerin manevi ve mali haklarının belirlenmesi, koruması, yararlanma şartlarının düzenlenmesi,…

0Ocak 24, 2021Ocak 26, 2021

İş Hukuku

İş hukuku, iş ve sosyal sigorta yasaları ile ikincil mevzuat hükümlerinde yer alan geniş ve detaylı düzenlemelerin yanı sıra iş sözleşmeleri, iç yönetmelikler ve işyeri uygulamalarından oluşmaktadır.

1Aralık 9, 2016Aralık 16, 2020

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) yürürlüğe girdiği 7 Nisan 2016 tarihi ile Türkiye’de yeni bir dönem başlamış, kamu sektörü, özel sektör ve gerçek kişiler için hak ve yükümlülükler getirilmiştir.

1Aralık 12, 2016Ocak 26, 2021

Tüketici Hukuku

Bilişim teknolojilerinin ve e-ticaretin gelişimiyle birlikte tüketici haklarından doğan uyuşmazlıklar önemli bir ölçüde artmıştır.

1Aralık 12, 2016Ocak 26, 2021

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanında müvekkillerimize aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız:

1Aralık 12, 2016Ocak 26, 2021