Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile, içinde yaşamakta olduğumuz toplumun temelini oluşturmaktadır. Öyle ki toplum, aile olarak adlandırılan en küçük sosyal toplulukların bir araya gelmesiyle oluşur.  Toplumun temel sosyal ünitesi olan aile ile ilgili konularda gerçekleşecek hukuki gelişmelerin aile bireylerinin psikolojisini yakından ilgilendirdiği ortadadır. Bu nedenle hukuki ve psikolojik sürecin en iyi şekilde yürütülmesi tüm aile bireyleri için önem arz etmektedir. Hukuki sürecin yanında yer alan psikolojik sürecin de farkında olarak müvekkillerimize aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız:

  • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
  • Evlilik öncesi mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ve bu hususta danışmanlık hizmeti
  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi ve sonuçlandırılması
  • Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat taleplerinin takibi
  • 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve sair mevzuat uyarınca aile içi şiddet hallerinde tedbir kararlarının istenmesi ve sonuçlandırılması
  • Velayet ve nafaka davalarının takibi ve sonuçlandırılması
  • Mal rejimi tasfiyesinin yürütülmesi
  • Soybağının kurulması ve soybağının reddi davalarının takibi ve sonuçlandırılması
  • Vesayet, kayyım ve yasal danışmanlık konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti
  • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi