Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Günümüz çağında hayatımızın önemli bir bölümü haline gelen internet teknolojisi sayesinde geniş bir alana nüfus eden bilişim hukuku; bilişim suçları, kişilik haklarının korunması, veri koruması, e-ticaret, sosyal medya, online itibar gibi birçok konu başlığını kapsayan bir hukuk alanıdır.

Mesleki tecrübemizin büyük bir bölümünü oluşturan bilişim hukuku kapsamında müvekkillerimize aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız:

  • İnternet yoluyla yapılan marka ihlallerinin takibi ve sonlandırılması
  • Bilişim sistemine girme (TCK m.243), Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (TCK m.244), Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması (TCK m.245) gibi bilişim suçları ile bilişim yoluyla işlenen hakaret, dolandırıcılık, hırsızlık, özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçları hakkında avukatlık ve danışmanlık hizmeti
  • E-ticaret alanında faaliyet gösteren veya bu alanda faaliyetlerde bulunmak isteyen, internet üzerinden mal ve hizmet satışında bulunan gerçek ve tüzel kişilere mobil ve web sitelerinde yer alması gereken hukuki düzenlemeler, kullanıcı sözleşmeleri, servis hizmet sözleşmeleri vb. konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti
  • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcılarına danışmanlık hizmeti verilmesi,

E-ticaret faaliyeti kapsamında üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi