Avukatlık Hukuki Danışmanlık Hukuki süreçleriniz için güvene dayalı etkin çözümler için hizmetinizdeyiz. Avukatlık Hukuki Danışmanlık Hukuki süreçleriniz için güvene dayalı etkin çözümler için hizmetinizdeyiz. Avukatlık Hukuki süreçleriniz için güvene dayalı etkin çözümler için hizmetinizdeyiz.

Kurumsal ve bireysel müvekiller için

avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri

01. İş Hukuku

İş hukuku, iş ve sosyal sigorta yasaları ile ikincil mevzuat hükümlerinde yer alan geniş ve detaylı düzenlemelerin yanı sıra iş sözleşmeleri, iç yönetmelikler ve işyeri uygulamalarından oluşmaktadır.

Bu kapsamda, somut durum ve koşullara uygun, etkin hukuki çözümler sunma ilkesiyle hizmet vermekteyiz

02. Fikri Mülkiyet

Bir eserin meydana getirilmesiyle birlikte kendiliğinden doğan telif hakları, kültür ve sanatın en önemli yapı taşlarından biridir. Eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçılar, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar telif haklarının muhatabı olan kişilerdir.

03. Bilişim Hukuku

Günümüz çağında hayatımızın önemli bir bölümü haline gelen internet teknolojisi sayesinde geniş bir alana nüfus eden bilişim hukuku; bilişim suçları, kişilik haklarının korunması, veri koruması, e-ticaret, sosyal medya, online itibar gibi birçok konu başlığını kapsayan bir hukuk alanıdır.

04. Aile Hukuku

Aile, içinde yaşamakta olduğumuz toplumun temelini oluşturmaktadır. Öyle ki toplum, aile olarak adlandırılan en küçük sosyal toplulukların bir araya gelmesiyle oluşur.  Toplumun temel sosyal ünitesi olan aile ile ilgili konularda gerçekleşecek hukuki gelişmelerin aile bireylerinin psikolojisini yakından ilgilendirdiği ortadadır.

Hukukun Her Alanında Müvekkillere Etkin Hizmet

Vekalet sözleşmesinin güven ilişkisine dayalı olduğunun bilinciyle avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bize yazın

Yazılar

Covid-19 Salgınının Önlenmesi Kapsamında Uygulanan Tedbirlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Değerlendirilmesi

Covid-19 Salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlerin özel kuruluşlar tarafından uygulanması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca birtakım düzenlemeler yapılmasını gerekli kılmaktadır. İşbu bilgi notu, Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin Kanun’a uygunluğu ve dikkat edilmesi gereken hususlara dair açıklamalar içermektedir.

2Nisan 20, 2021Haziran 18, 2021

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 10 Mart 2021 tarihinde 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Yönetmelik, Covid-19 salgınıyla birlikte yaygınlaşan uzaktan çalışma uygulamalarına ilişkin esasların belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.  Aslında uzaktan çalışma usulü 4857 Sayılı İş Kanunu’nun “Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma” başlıklı 14. maddesinde…

0Mart 12, 2021Mart 15, 2021

Malulen Emeklilik Ve Vergi İndiriminden Faydalanan Engellilerin Emekliliği Hakkında Bilgi Notu

Malulen Emeklilik Ve Vergi İndiriminden Faydalanan Engellilerin Emekliliği Hakkında Bilgi Notu 5510 sayılı Kanun’un 25. maddesi uyarınca Malul sayılma, 4-a ve 4-b kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60; 4-c kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma...

0Şubat 12, 2021Şubat 12, 2021