Avukatlık Hukuki Danışmanlık Hukuki süreçleriniz için güvene dayalı etkin çözümler için hizmetinizdeyiz. Avukatlık Hukuki Danışmanlık Hukuki süreçleriniz için güvene dayalı etkin çözümler için hizmetinizdeyiz. Avukatlık Hukuki süreçleriniz için güvene dayalı etkin çözümler için hizmetinizdeyiz.

Kurumsal ve bireysel müvekiller için

avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri

01. İş Hukuku

İş hukuku, iş ve sosyal sigorta yasaları ile ikincil mevzuat hükümlerinde yer alan geniş ve detaylı düzenlemelerin yanı sıra iş sözleşmeleri, iç yönetmelikler ve işyeri uygulamalarından oluşmaktadır.

Bu kapsamda, somut durum ve koşullara uygun, etkin hukuki çözümler sunma ilkesiyle hizmet vermekteyiz

02. Fikri Mülkiyet

Bir eserin meydana getirilmesiyle birlikte kendiliğinden doğan telif hakları, kültür ve sanatın en önemli yapı taşlarından biridir. Eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçılar, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar telif haklarının muhatabı olan kişilerdir.

03. Bilişim Hukuku

Günümüz çağında hayatımızın önemli bir bölümü haline gelen internet teknolojisi sayesinde geniş bir alana nüfus eden bilişim hukuku; bilişim suçları, kişilik haklarının korunması, veri koruması, e-ticaret, sosyal medya, online itibar gibi birçok konu başlığını kapsayan bir hukuk alanıdır.

04. Aile Hukuku

Aile, içinde yaşamakta olduğumuz toplumun temelini oluşturmaktadır. Öyle ki toplum, aile olarak adlandırılan en küçük sosyal toplulukların bir araya gelmesiyle oluşur.  Toplumun temel sosyal ünitesi olan aile ile ilgili konularda gerçekleşecek hukuki gelişmelerin aile bireylerinin psikolojisini yakından ilgilendirdiği ortadadır.

Hukukun Her Alanında Müvekkillere Etkin Hizmet

Vekalet sözleşmesinin güven ilişkisine dayalı olduğunun bilinciyle avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bize yazın

Yazılar

Malulen Emeklilik Ve Vergi İndiriminden Faydalanan Engellilerin Emekliliği Hakkında Bilgi Notu

Malulen Emeklilik Ve Vergi İndiriminden Faydalanan Engellilerin Emekliliği Hakkında Bilgi Notu 5510 sayılı Kanun’un 25. maddesi uyarınca Malul sayılma, 4-a ve 4-b kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60; 4-c kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma...

0Şubat 12, 2021Şubat 12, 2021

Sosyal Medya Paylaşımlarının Tespiti: E-Tespit

Sosyal Medya Paylaşımlarının Tespiti: E-Tespit Dijital ortam kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, elektronik ortamlarda özellikle de sosyal mecralarda kişilik haklarını zedeleyici, hakaret ve yanıltıcı beyan içeren paylaşımların sayısı giderek artmıştır. Bu içeriklerin daha sonra silinmesi mümkün olduğundan yargı aşamasında hukuki delil olarak kayıt altına alınması önem arz etmektedir. “Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, elektronik...

0Ocak 24, 2021Ocak 24, 2021

Sosyal Medya Platformları Hakkında Yapılan Düzenlemeler

Sosyal Medya Platformları Hakkında Yapılan Düzenlemeler 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da (“İnternet Kanunu”) yapılan değişikliklerle sosyal medya platformları ve online hizmetler hakkında bir takım yeni düzenlemeler ve yükümlülükler getirilmiştir. Bu yazı ile İnternet Kanunu’nda düzenlenen yenilikler hakkında bilgi verilecektir. İnternet Kanunu’nda yer alan...

0Ocak 24, 2021Ocak 24, 2021