Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Bir eserin meydana getirilmesiyle birlikte kendiliğinden doğan telif hakları, kültür ve sanatın en önemli yapı taşlarından biridir. Eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçılar, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar telif haklarının muhatabı olan kişilerdir. Bu kişilerin manevi ve mali haklarının belirlenmesi, koruması, yararlanma şartlarının düzenlenmesi, esas ve usullere aykırı yararlanma halinde uygulanacak yaptırımların tespit edilmesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile sağlanmaktadır.

Bilginin metalaşması ve mülkiyete konu olmasıyla birlikte hayatımıza giren bilgi sermayesini koruyan hukuk kuralları fikri mülkiyet hukukunun temelini oluşturmaktadır. 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvurular, tescil ve tescil sonrası işlemler ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları düzenlenmiştir.

Fikri Mülkiyet hukuku, bu alandaki gelişmelerin temelinde milletlerarası sözleşmelerin yer alması ve sanatın uluslararası yapısı nedeniyle global bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda, Fikri Mülkiyet Hukuku alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız:

  • Fikri mülkiyet haklarının tescili, tescillerin korunması, itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
  • Marka ve telif hakkı ihlali ile lisans sözleşmeleri ve ticari sırların ifşasına ilişkin davaların takibi.
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım, yazılım, know-how ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmeleri, devir sözleşmeleri, temlik sözleşmelerinin hazırlanması ve görüşülmesi sürecinde hukuki yardım sağlanması.
  • İnternet yoluyla gerçekleştirilen ihlaller de dahil olmak üzere fikri ve sınai haklara ilişkin ihlallerin tespiti, sona erdirilmesi, zararın giderilmesi amacıyla hukuki süreçlerin takibi ve internet alan adı uyuşmazlıklarının takibi.