İş Hukuku

İş Hukuku

İş hukuku, iş ve sosyal sigorta yasaları ile ikincil mevzuat hükümlerinde yer alan geniş ve detaylı düzenlemelerin yanı sıra iş sözleşmeleri, iç yönetmelikler ve işyeri uygulamalarından oluşmaktadır. İş hukuku kaynaklarının eksik ve yanlış uygulanması gerek işveren gerek işçi açısından ekonomik ve psikolojik kayıplara sebep olmaktadır.

Bu kapsamda, somut durum ve koşullara uygun, etkin hukuki çözümler sunma ilkesiyle aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız:

  • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve feshine ilişkin sürecin takibi.
  • İşçi ücretleri, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, kıdem ve ihbar tazminatı, iş güvencesi tazminatı, iş arama izni gibi hukuki konular hakkında danışmanlık hizmeti.
  • İşçi-işveren ilişkisi kapsamında karşılaşılan durumlara ilişkin hukuki adımların belirlenmesi ve uygulanması.
  • İşe iade davası, hizmet tespit davası, iş kazası nedeniyle maddi-manevi tazminat davası, kıdem tazminatı davası, fazla mesai ücret alacağına ilişkin dava gibi iş hukukundan kaynaklanan davaların takibi ve müvekkillerin temsili.