Covid-19 Salgınının Önlenmesi Kapsamında Uygulanan Tedbirlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Değerlendirilmesi

Covid-19 Salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlerin özel kuruluşlar tarafından uygulanması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca birtakım düzenlemeler yapılmasını gerekli kılmaktadır. İşbu bilgi notu, Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin Kanun’a uygunluğu ve dikkat edilmesi gereken hususlara dair açıklamalar içermektedir.

2Nisan 20, 2021Haziran 18, 2021

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 10 Mart 2021 tarihinde 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Yönetmelik, Covid-19 salgınıyla birlikte yaygınlaşan uzaktan çalışma uygulamalarına ilişkin esasların belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.  Aslında uzaktan çalışma usulü 4857 Sayılı İş Kanunu’nun “Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma” başlıklı 14. maddesinde…

0Mart 12, 2021Mart 15, 2021

Malulen Emeklilik Ve Vergi İndiriminden Faydalanan Engellilerin Emekliliği Hakkında Bilgi Notu

Malulen Emeklilik Ve Vergi İndiriminden Faydalanan Engellilerin Emekliliği Hakkında Bilgi Notu 5510 sayılı Kanun’un 25. maddesi uyarınca Malul sayılma, 4-a ve 4-b kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60; 4-c kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma...

0Şubat 12, 2021Şubat 12, 2021

Sosyal Medya Paylaşımlarının Tespiti: E-Tespit

Sosyal Medya Paylaşımlarının Tespiti: E-Tespit Dijital ortam kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, elektronik ortamlarda özellikle de sosyal mecralarda kişilik haklarını zedeleyici, hakaret ve yanıltıcı beyan içeren paylaşımların sayısı giderek artmıştır. Bu içeriklerin daha sonra silinmesi mümkün olduğundan yargı aşamasında hukuki delil olarak kayıt altına alınması önem arz etmektedir. “Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, elektronik...

0Ocak 24, 2021Ocak 24, 2021

Sosyal Medya Platformları Hakkında Yapılan Düzenlemeler

Sosyal Medya Platformları Hakkında Yapılan Düzenlemeler 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da (“İnternet Kanunu”) yapılan değişikliklerle sosyal medya platformları ve online hizmetler hakkında bir takım yeni düzenlemeler ve yükümlülükler getirilmiştir. Bu yazı ile İnternet Kanunu’nda düzenlenen yenilikler hakkında bilgi verilecektir. İnternet Kanunu’nda yer alan...

0Ocak 24, 2021Ocak 24, 2021

İnternette İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi

İnternette İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi Elektronik ortamda yayınlanan içeriklerin gerçek, güncel ve hukuka uygun niteliklere sahip olup olmadığına ilişkin bir ön denetim mekanizması mevcut olmamakla birlikte, böyle bir denetimin temel hak ve özgürlüklere aykırı olacağı aşikardır. Ancak kişilik haklarını zedeleyici, hakaret içeren, yanıltıcı vb. içeriklerin de elektronik ortamlarda yayınlandığı görülmektedir. Kişilik haklarını zedeleyici, hakaret...

0Ocak 24, 2021Ocak 24, 2021

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru 14.06.2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesi ile Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Komisyonun yapısı ve görevleri ile çalışma usul ve esasları Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir. Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında kurulan...

0Ocak 24, 2021Ocak 24, 2021

Whatsapp Gizlilik Politikası Değişikliği ve Kişisel Verilerin Korunması

Whatsapp Gizlilik Politikası Değişikliği ve Kişisel Verilerin Korunması Telefonunuzda yer alan uygulamaların, internet üzerinde üye olduğunuz platformların verilerinizi nasıl işlediğinden haberdar mısınız?  Bu platformlara üye olmadan önce size sunulan üyelik/kullanıcı ve gizlilik sözleşmelerini okuyor musunuz? Birçoğumuz bu metinleri okumadan onaylamaktayız. Gündemde yerini alan WhatsApp gizlilik politikası değişikliğinde “Diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle...

1Ocak 24, 2021Ocak 24, 2021

Yasa Dışı Bahis Nedeniyle Banka Blokesi ve Masak Blokesi

Yasa Dışı Bahis Nedeniyle Banka Blokesi ve Masak Blokesi Yasa dışı Bahis nedeniyle gerçekleşen “Banka Blokesi” ve “MASAK Blokesi” hakkında bilgi vermeden önce konunun detaylı bir şekilde açıklanması uygun olacaktır. Ülkemizde kumarın yasak olması ve yasal izinlere sahip bahis sitelerinin bahis oynayanlar için çekici kazanç imkanı sunmaması gibi sebeplerle yasa dışı bahis siteleri ilgi çekmektedir....

0Ocak 24, 2021Ocak 24, 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 15 Ocak 2021 Tarihli İlke Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 15 Ocak 2021 Tarihli İlke Kararı Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 22 Aralık 2020 tarih, 2020/966 karar sayılı ilke kararı 15 Ocak 2021 tarihinde 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kurum’a iletilen şikâyet ve ihbarlar dikkate alınarak hazırlanan ilke kararında, e-ticaret, telekomünikasyon, ulaşım, turizm gibi muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren veri sorumlularının ilgili...

0Ocak 20, 2021Şubat 11, 2021