Covid-19 Salgınının Önlenmesi Kapsamında Uygulanan Tedbirlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Değerlendirilmesi

Covid-19 Salgınının Önlenmesi Kapsamında Uygulanan Tedbirlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Değerlendirilmesi

Covid-19 Salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlerin özel kuruluşlar tarafından uygulanması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca birtakım düzenlemeler yapılmasını gerekli kılmaktadır. İşbu bilgi notu, Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin Kanun’a uygunluğu ve dikkat edilmesi gereken hususlara dair açıklamalar içermektedir.